Efteruddannelseskursus: Den kunstneriske virksomhed

Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) udbyder i efteråret 2018 dette efteruddannelseskursus med fokus på udvikling af din virksomhed som skabende og udøvende kunstner, der er freelancer eller selvstændig i musikbranchen.

Forløbet DEN KUNSTNERISKE VIRKSOMHED har fokus på, hvordan du kan udvikle rammerne for din virksomhed, så du bedst muligt får realiseret dine professionelle ambitioner. Under vejs i forløbet opbygger du viden og kompetencer inden for en række områder, der har betydning for professionaliseringen af din kunstneriske virksomhed. Målet er således at styrke dit professionelle ståsted og hjælpe dig til at se og udnytte de muligheder, du har i din virksomhed.

Undervisningsformen veksler mellem oplæg, øvelser og fælles dialog, hvor du kan perspektivere og udvikle din egen kunstneriske virksomhed.

Du vil på kurset blandt andet opnå kendskab til og erfaring med:

  • Kunstnerens virksomhed: Hvordan du kan opbygge en stabil og effektiv struktur som ramme for dit professionelle virke
  • Udvikling af din portefølje: Hvordan er pengekredsløbet i din virksomhed, og hvordan kan du arbejde med den indtægtsgivende del af dit virke, så du får udnyttet mulighederne i din virksomhed
  • Partnerskaber og karriereudvikling: Hvordan du kan udvikle og realisere værdiskabende partnerskaber i din kunstneriske virksomhed
  • Prissætning og forhandling: Hvordan sætter du en rimelig pris på dit arbejde, hvilke prissætningsmodeller kan du anvende, og hvordan forbereder du et salgsmøde eller en forhandlingssituation
  • Original - hvad er dit brand? Hvordan opbygger du et stærkt personligt brand og lægger en plan for din digitale kommunikation

UNDERVISERe PÅ KURSET

Gennemgående underviser Pernille Skov (CAKI - Center for anvendt kunstnerisk innovation); gæsteundervisere Margrete Bak (Karlbak) og Maiken Ingvordsen (SoWhatCopenhagen).

ANTAL DELTAGERE

8-10

KURSUSDAGE

Efteruddannelseskurset forløber over 5 fredage i efteråret 2018,
alle dage kl. 10–14 (inkl. 30 min. frokostpause):

  • 7. september
  • 14. september
  • 21. september
  • 28. september
  • 5. oktober

STED

Undervisningen foregår på RMC.

PRIS

Kr. 2.500

TILMELDING

Udfyld din online tilmelding senest tirsdag 15. maj 2018.

Kontakt efteruddannelse