Leverandørinfomation

CVR og EAN

CVR: 10632935
EAN: 5798 0007 91183

 

Bankoplysninger

Registrering: 0216
Konto: 4069 055745

SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK0502164069055745

Bankadresse:

Danske Bank
Holmens Kanal 2-12
1092 København K

Telefon: +45 3344 0000
 

Elektroniske regninger

RMC er en offentlig institution og modtager derfor kun elektroniske regninger.

Læs om retningslinjerne for elektroniske regninger.