Nyt partnerskab: Alle Tiders Musikby

Aftale med Roskilde Kommune skal styrke RMC's fokus på kunstnerisk medborgerskab.
4. dec. 2019
Nyhed

Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) har indgået en partnerskabsaftale med Roskilde Kommune. Partnerskabet er en del af kommunens strategi mod at skabe Alle Tiders Musikby. Et projekt som allerede involverer stort set alle tænkelige musikaktører i kommunen – fra kommunale institutioner og foreninger over uddannelsesinstitutioner og spillesteder til Roskilde Festival og erhvervsdrivende. Et samarbejde, der med partnerskabsaftalen, nu får nye tråde der rækker langt ud over kommunegrænsen.

"Det er jo fantastisk, at vi har Rytmisk Musikkonservatorium med om bordet, når vi gør Alle Tiders Musikby til et fremtidslaboratorium for musik, hvor nye veje og løsninger testes. Jeg har store forventninger til, at samarbejdet med såvel studerende som rektor og konservatoriets kompetente fagpersonale vil kaste nogle spændende nye projekter af sig – projekter som også kan styrke vores lokale aktører," udtaler Tomas Breddam, borgmester i Roskilde Kommune.

RMC er landets førende uddannelsesinstitution inden for rytmisk samtidsmusik. Her klækkes Danmarks kommende musikere, sangskrivere, musikproducere og music managers. Men konservatoriet har også et bredere fokus på, at de studerende skal bidrage til samfundet gennem det, der kaldes kunstnerisk medborgerskab. Og her er partnerskabet med Roskilde Kommune en naturlig forlængelse. Alle Tiders Musikby og den holistiske tilgang til musikkens muligheder, som hele arbejdet med musikbyen bygger på, rummer mange muligheder for at udfolde kunstnerisk medborgerskab:

"På RMC er visionen at uddanne fremtidens kunstneriske innovatorer, der træder aktivt ind i samfundet og forløser potentialer. Og Alle Tiders Musikby er en fremsynet og helt oplagt platform for vores studerende, hvor de kan levendegøre og udfolde opgaven som kunstneriske medborgere, der bidrager til udvikling af mennesker og fællesskaber som undervisere, formidlere og medskabere," siger rektor Henrik Sveidahl.

Planen er, at konservatoriets studerende får mulighed for at komme i praktik i Alle Tiders Musikby, og indgå i de samarbejder, der allerede eksisterer på tværs af institutioner, aktører og interessenter i kommunen.

Partnerskabet står på skuldrene af et allerede stærkt samarbejde mellem RMC og Roskilde Kommune. Således sad daværende professor og prorektor Hanne Boel i kommunens Musikbyudvalg i perioden 2015-2017, hvor hun spillede en central rolle i udviklingen af Musikbystrategien. Hendes plads i udvalget er nu overtaget af rektor Henrik Sveidahl. Musikbyudvalget er et såkaldt § 17 stk. 4 udvalg, som er nedsat for at understrege prioriteringen af arbejdet med musikbystrategien i Roskilde. Udvalget består af politikere og en række udvalgte aktører og interessenter, der mødes fire gange årligt og tegner retningen for Alle Tiders Musikby.

Sammen med RMC’s forskningsleder Lars Brinck sidder Sveidahl ligeledes med i musikbyens forsknings- og formidlingsnetværk, som er etableret med henblik på at samle den musikrelaterede forskning i Danmark og formidle den på en årligt tilbagevendende konference i Roskilde.

Parterne lægger hver især medarbejderressourcer i samarbejdet. Der er ikke afsat penge til partnerskabet.