Aftagerpanel

RMC’s aftagerpanel består for perioden 2018-21 af følgende medlemmer:

Signe Lopdrup (formand), Administrerende direktør, Roskilde Festival

Kira Skov, Komponist og sanger

Kristoffer Rom, Ejer, Tambourhinoceros

Jacob Sørensen, Managing Director, The Bank

Johannes Dybkjær Andersson, CEO og Founding Partner, Volume

Anja Reiff, Formand, Danske Musik- og Kulturskoleledere

Thomas Bundgaard, Viceforstander, Skolerne i Oure

 

Opgaver og sammensætning

Aftagerpanelet er nedsat i henhold til bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse om aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner – læs bekendtgørelsen her.

Aftagerpanelets opgave er at rådgive rektor om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt om udvikling af nye og eksisterende uddannelser og udvikling af nye undervisnings- og prøveformer. Rektor skal drøfte alle væsentlige spørgsmål om uddannelsernes kvalitet, relevans og udvikling med aftagerpanelet. Aftagerpanelet kommenterer årligt beskæftigelsessituationen for dimittender fra konservatoriet. Aftagerpanelets anbefalinger og RMC’s opfølgning herpå indgår i konservatoriets årlige rapportering til ministeriet.

Medlemmerne udpeges for en periode på fire år og kan genudpeges én gang. Aftagerpanelet mødes mindst tre gange årligt, og rektor deltager i møderne. Aftagerpanelets formand deltager i konservatorierådsmøder i de tilfælde, hvor rådets drøftelser vedrører overordnede spørgsmål om uddannelsernes kvalitet, relevans og udvikling, dog mindst to gange årligt.