Bachelorbevis for tidligere uddannelser

Tidligere konservatoriestuderende med diplomuddannelser eller andre uddannelser kan under visse omstændigheder få udstedt et bachelorbevis.
 

Bachelorbevis kan udstedes til tidligere studerende, der har afsluttet en 4- eller 5-årig grunduddannelse i henhold til § 1, stk. 1, i dagældende bekendtgørelse nr. 193 af 23. marts 1995 om uddannelserne ved musikkonservatorierne og Operaakademiet ELLER har afsluttet en eventuel nyere uddannelse af mindst 3 års varighed, jf. § 33 a i ændringsbekendtgørelse nr. 777 af 9. oktober 1997.

Henvendelse om udstedelse af bachelorbevis finder sted til det musikkonservatorium, som oprindelig har udstedt eksamensbeviset. Det er op til den tidligere studerende at fremskaffe dokumentation for den afsluttede uddannelse.

Retningslinjer for udstedelse af bacheloruddannelsesbevis til tidligere studerende er fastsat af konservatorierne i fællesskab og godkendt af Kulturministeriet, jf. § 35, stk. 9 i den nu gældende bekendtgørelse om musikkonservatorierne og Operaakademiet.