Besøg

Om besøg

Konservatoriet tilrettelægger i begrænset omfang - og under forudsætning af at det passer i konservatoriets planlægning - besøg for interesserede fra videregående uddannelsesinstitutioner, højskoler, gymnasier med videre. 

Der er tre målgrupper for RMC-besøg:

Gruppe 1: Videregående uddannelser

 • Musikkonservatorier
 • Øvrige kunstuddannelser
 • Universiteter
 • Professionshøjskoler

Gruppe 1 tilbydes ved henvendelse et individuelt tilrettelagt besøg, svarende til besøgets formål. Et besøg kan omfatte en præsentation af konservatoriet og dets uddannelser, overværelse af undervisning, rundvisning mv.

Gruppe 2: Ungdomsuddannelser med musikspecialisering

 • MGK
 • Musikskolernes talentlinjer
 • Gymnasier med musiklinje på A-niveau
 • Højskoler med musiklinie
 • Fri- og efterskoler med musiklinie

Gruppe 2 tilbydes ved henvendelse en fast besøgspakke bestående af et oplæg om konservatoriets uddannelser efterfulgt af en kort rundvisning. Der forudsættes en gruppestørrelse på nomalt minimum 8 elever.

Gruppe 3: Øvrige undervisningsinstitutioner

 • Musikskoler
 • Folkeskoler

RMC modtager normalt ikke besøg af institutioner i gruppe 3. Hvor særlige forhold taler for det, kan konservatoriet beslutte at tilbyde et besøg.

 

Parkering

Parkeringspladserne ved RMC på Eik Skaløes Plads er forbeholdt de ansatte på skolerne og deres gæster. Der skal derfor hentes en p-tilladelse i receptionen. Vær dog opmærksom på, at der er meget få pladser. 

 

Offentlig transport

Buslinje 9A fra Københavns Hovedbanegård har stoppested cirka 50 meter fra konservatoriets hovedindgang.

Havnebus 991 og 992 har anløbsplads ved stoppet ’Holmen Nord’ cirka 50 meter fra konservatoriets hovedindgang. 

 

Besøgskontakt

+45 4188 2500