Nationalt samarbejde

RMC bestræber sig – på alle niveauer – på at være en aktiv og medskabende aktør i dansk musikliv og indgår derfor i en lang række forskellige projekter og samarbejder på tværs af både det danske musikmiljø og det kunstneriske liv generelt. Dette gælder både i forhold til relaterede uddannelsesinstitutioner, organisationer og kommercielle spillere i den danske musikbranche.

 

ALICE

RMC har en samarbejdsaftale med spillestedet ALICE omkring en af konservatoriet kurateret koncertrække med titlen ”RMC præsenterer …”. Aftalen giver konservatoriets studerende mulighed for at præsentere deres kunstneriske projekter foran et publikum og dermed udvikle deres evner som udøvende musikere samt skabe opmærksomhed omkring deres projekter både i forhold til offentligheden og musikbranchen. RMC co-præsenterer desuden artist talks og masterclasses i samarbejde med ALICE.

www.alicecph.dk

 

BRORSONS

RMC har en samarbejdsaftale med Brorsons Kirke omkring en af konservatoriet kurateret koncertrække med titlen ”RMC præsenterer …”. Aftalen giver konservatoriets studerende mulighed for at præsentere deres kunstneriske projekter foran et publikum og dermed udvikle deres evner som udøvende musikere samt skabe opmærksomhed omkring deres projekter både i forhold til offentligheden og musikbranchen.

www.brorsons.dk

 

INSTITUT FRANCAIS

RMC har en række samarbejder om talks og konferencer med Institut français i København, både ift. franske samarbejdspartnere og branchemæssige tiltag.

www.institutfrancais.dk

 

TEMPI

RMC præsenterer artist talks, masterclasses og paneldebatter i samarbejde med TEMPI - genreorganisation for roots.

www.tempi.nu

 

UNION 

RMC præsenterer artist talks, masterclasses og paneldebatter i samarbejde med kulturhus Union på Nørrebro.

www.union.kk.dk

 

Huset-KBH

Huset-KBH og RMC arrangerer i fællesskab en række koncerter i Huset med konservatoriets studerende. Formålet er at give Huset mulighed for at præsentere et bredt udsnit af koncerter med den nye generation af musikere og sangskrivere samt give konservatoriets studerende (musikere, sangskrivere og lydteknikere) mulighed for og erfaring med at præsentere deres projekter for et livepublikum på et etableret spillested i det centrale København.

www.huset-kbh.dk

 

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

RMC har sammen med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indgået et særligt samarbejde, som fokuserer på fælles koncertprojekter, videndeling og fælles udviklingsarbejde på en række områder i feltet mellem de to konservatoriers kernefagligheder. Formålet med samarbejdet er at styrke udviklingen og kvaliteten af de to konservatoriers respektive uddannelser.

www.dkdm.dk

 

Spot Festival

RMC arbejder på uddannelsesniveau sammen med Spot Festival. Spot Festival afvikles i Aarhus og har fokus på showcasing og musikeksport, og studerende fra Lydteknik og Music Management er i forbindelse med projektarbejder involveret i henholdsvis lydproduktion og kuratering af et såkaldt Day Party under festivalen. En lang række af konservatoriets øvrige studerende plejer desuden at optræde på festivalen, der gæstes af mere end 300 internationale branchefolk.

www.spotfestival.dk

 

Strøm Festival

Konservatoriet afvikler i samarbejde med festivalen Strøm en årlig workshop, der sætter fokus på mødet mellem den programmerede og den håndholdte musik. Workshoppen foregå på RMC. Strøm har fokus på den elektroniske musik i alle dens mangfoldige facetter og udtryk. Festivalen, der har et globalt antrit, foregår i Købehavn og har gennem de seneste år øget sit fokus på at udbyde både lokale og internationale workshops og masterclasses under overskriften Strøm School.

www.stromcph.dk

 

CPH:DOX

I 2013 startede RMC og CPH:DOX et samarbejde, der resulterede i et debatarrangement afholdt i biografen Palads og to Artist Talks afholdt på RMC med efterfølgende koncerter på to af byens teatre – alt sammen som en del af CPH:DOX-festivalens program. RMC ønsker med dette samarbejde at styrke sin relation til filmbranchen, hvor musik spiller en signifikant rolle (synkronisering, scorekomposition med mere). 

www.cphdox.dk

 

Musikparlamentet

RMC har en række samarbejdsrelationer med den uafhængige debatforening Musikparlamentet, der har fokus på at facilitere aktuelle debatter med henblik på at skabe udvikling i musikbranchen og dansk musikliv. Musikparlamentet afvikler til glæde for både studerende og undervisere på RMC en række af sine arrangementer på konservatoriet, ligesom udvalgte begivenheder skabes i samarbejde med studerende fra Music Management.

www.musikparlamentet.dk

 

Kulturministeriets Rektorer (KUR)

Kulturministeriets Rektorer (KUR) er et samarbejdsforum for rektorerne ved Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner. KUR drøfter sager af fælles interesse og bistår Kulturministeriet i løsningen af konkrete opgaver via sekretariatet KUR.

www.kum.dk/om-ministeriet/organisation-og-institutioner/andre-institutioner/kulturministeriets-rektorer---kur

 

Musikkonservatoriernes Rektorer (MUR)

Musikkonservatoriernes Rektorer (MUR) er et samarbejdsforum for rektorerne ved de fire musikkonservatorier i Danmark. MUR drøfter sager af fælles interesse og løser en række konkrete opgaver i fællesskab i medfør af bekendtgørelse om uddannelse ved musikkonservatorierne og Operaakademiet.

Generelt om samarbejde

RMC har tætte samarbejdsrelationer med en lang række aktører i såvel det danske som det internationale musikmiljø. Konservatoriet er i løbende dialog med en bred vifte af musiklivets interessenter – herunder aftagerne og de øvrige uddannelsesinstitutioner, ikke mindst uddannelsesinstitutionerne under Kulturministeriet. RMC arbejder kontinuerligt på at etablere frugtbare relationer til både offentlige og private samarbejdspartnere, der kan bidrage til ny viden, inspiration og netværksmæssig værdi for konservatoriet og alle konservatoriets studerende.

For information om nationale partnerskaber