Praktik på RMC

OBS: Annulleret i 2021 pga. covid19 - forventes genoptaget i 2022

 

ERHVERVSPRAKTIK

Konservatoriet tilbyder ikke erhvervspraktik til folke- og efterskoleelever.

STUDIEPRAKTIK

Studiepraktik er for elever, der er i gang med det sidste år på en ungdomsuddannelse (fx stx, hhx, htx eller hf) eller måske allerede har afsluttet den. Man kan også komme i studiepraktik, hvis man har en erhvervsfaglig baggrund. Studiepraktik er en mulighed for at få et indblik i hverdagen på en videregående uddannelse og en mulighed for at afprøve og opleve, hvordan det er at studere på en videregående uddannelse.

Studiepraktikforløb afvikles i uge 43 onsdag til fredag. RMC tilbyder følgende ved henvendelse:

  • Studiepraktik indledes (fra 9-10) med en præsentation og rundvisning
  • Praktikanterne får udleveret en oversigt over udvalgt undervisning og kan frit følge den undervisning, de har lyst til (som fluen på væggen).
  • Antal praktikanter: max 7-8

RMC tilbyder ikke at betale transporten til og fra uddannelsesstedet. Praktikanter skal selv stå for forplejning på dagene. Praktikanter skal selv sørge for overnatning, hvis der er behov for dette.

Ansøgning

Ansøgning om studiepraktik foregår via studiepraktik.nu.