3D Sound Production

13. mar. 2014
Afsluttet

Af Morten Büchert

En undersøgelse af, hvordan afstanden mellem intuition og interaktion hos den mixende lydtekniker kan reduceres. Formålet har været at udforske alternative metoder og udstyr til at mixe musik på, der kan være meget tættere på måden, musik bliver formidlet og tænkt på. Vi har undersøgt det sensoriske felt dybdegående og i høj grad inddraget studerende i kvalificering og videndelingen af denne tilgang til mix af musik.      

Projektet er delvist finansieret af en særlig bevilling fra Kulturministeriet til forskningsprojekter mellem konservatorierne og universiteterne og er udført i samarbejde med Steven Gelineck og Dan Overholt  (Afdeling for Arkitektur, Design og Medieteknologi, AAU) samt Jesper Andersen (DKDM).                           

Projektet er udmøntet i tre artikler