Kanondannelser og ikke-kanoniske positioner: Om dansk populærmusik efter årtusindeskiftet

2. jun. 2014
Afsluttet

Af Henrik Marstal

Som led i mit forskningsprojekt på Rytmisk Musikkonservatorium, der har titlen Hvordan dansk rock blev dansk, arbejdede jeg i 2013 og 2014 på en artikel om kanonbegrebet i relation til dansk pop og rock omkring årtusindeskiftet, som blev optaget og trykt i tidsskriftet Journal of European Culture i 2015.

I dansk rock har kanondannelser altid været til stede, men en lang række forskellige forhold peger i retning af, at begrebet fik en øget betydning i 00'erne. Kanonforestillinger har haft store konsekvenser for hvordan ny, dansksproget musik i 00'erne blev formidlet og promoveret, men uden at der har været en vilje til stede til åbent at anerkende, at det forholdt sig sådan.