EN RYTMISK SAXOFONSKOLE - EN SYNOPSIS

18. feb. 2015
Afsluttet

Af Fredrik Lundin (tidligere ansat)

I denne synopsis oplister Lundin en række emner og konkrete pædagogiske tilgange til en tidssvarende rytmisk saxofon-undervisning, hvor hidtil underbelyste didaktiske emneområder som vejtrækning, kropsbevidsthed, toneproduktion og klangdannelse får særligt fokus.

Det er ambitionen, at synopsen skal danne afsæt for Lundins udarbejdelse af en egentlig saxofon-skole i e-bogsformat.

Du kan læse synopsen HER.