Udvikling af et tværfagligt læringsmiljø inden for Vokal og Lydteknik

27. mar. 2014
Igangværende

Af Morten Büchert

Projektets ambition er at udvikle den tværfaglige undervisning af sangere i lydstudiesammenhænge. Gennem et tæt tilknytning til undervisernes egen professionelle praksis som henholdsvis kunstner og lydtekniker arbejdes med anderledes løsninger og eksperimenter. Praktiske øvelser, eksempler og demonstrationer skal udvikle de studerendes sprog og metoder til at samarbejde om musikkens optimale rammer både live og i studiet. De opnåede erfaringer formidles i en skriftlig rapport og forventes at kunne anvendes til udvikling af såvel individuel undervisningspraksis som af andre tværfaglige undervisningssituationer.
Afsluttes 2018.