Læring som improviseret udvikling af praksis - Jam som praksisfællesskab

13. mar. 2014
Afsluttet

Af Lars Brinck

Med afsæt i forfatterens fænomenografiske studier af amerikanske musikeres oplevelse af det at jamme diskuterer artiklen, hvorvidt jam-bandets spontant improviserende praksis kan give ny forståelse af rytmiske musikeres læring som et overordnet socialt fænomen.
Ved at betragte jam-bandets praksis i socialt læringsteoretisk blik argumenteres for at se den skabende praksis som en kollektivt rettet bevægelse mod nye handlemuligheder. Herved udfolder sig et stadigt udvidet læringsrum, hvor musikernes forandrede deltagelsesmåde og musikkens forandrede udtryk ses som én og samme bevægelse.

Du kan læse artiklen, HER