Musikeren som brand i den digitale medieøkologi

13. mar. 2014
Afsluttet

Af Rasmus Rex Pedersen (tidligere ansat)

Projektet undersøger, hvordan musikeres persona konstrueres og medieres i komplekst samspil med publikum, samt hvordan magtrelationer mellem musiker og publikum er påvirket af forandringer i medieøkologien. Dette sker gennem empiriske casestudier af udvalgte professionelle danske, svenske og amerikanske musikere.
Projektet bygger videre på eksisterende forskning inden for mediesociologi, populærmusik og kommunikation, og vil bidrage med ny viden om hvordan eksisterende viden om mediepraksisser og musiker/fan-relationer kan kombineres til at forstå ændrede magtrelationer og sociale interaktionsformer mellem musikere og publikum i musikkens digitale medieøkologi.

Læs;
Projektbeskrivelse 

EXPLORING NARRATIVES OF THE INDIE ARTIST SUBJECT IN NEW MEDIA: AUTEUR, PERSONA OR BRAND?

Præsentation på Conference Popular Music and the Nordic Region in Global Dynamics.