Queer-­‐satanisme i dansk heavy metal

21. okt. 2019
Igangværende

Dette projekt undersøger, hvordan det københavnske band Mercyful Fate som markør for den tidlige black metalscene kunne blive et markant bidrag til 1980'ernes heavy metalmusik, som black metal er en subgenre inden for.

Projektet tager afsæt i den hypotese, at dette kunne ske som følge af bandets – og black metal-genrens – markant kunstneriske innovationskraft, der formåede at forhandle metalgenrens genrekonventioner ikke mindst angående tilstedeværelsen af en hegemonisk maskulinitet.

Med afsæt i musikvidenskabelige og antropologisk vægtede global metal studies kombineret med socialvidenskabelige perspektiver inden for køns- og queerforskningen ønsker projektet at undersøge, hvilken rolle forestillinger om maskulinitet, køn, sted og ikke mindst queerness har spillet for udfoldelsen af Mercyful Fates kunstneriske innovationskraft.