Tværkunstneriske Læringsmiljøer

21. mar. 2014
Afsluttet

Af Peter Danstrup (tidligere ansat)

Peter Danstrups projekt undersøger undervisningsformer og -rammer inden for området 'kunstnerisk projektorienteret arbejde'. 

Det overordnede formål er at undersøge hvordan, og i hvilken udstrækning, vi kan øge mangfoldigheden og fremme de studerendes kreative/grænsesøgende formåen.

Piecer om projektet kan lånes fra RMC's FoU-bibliotek ved henvendelse til