Forandringens indre nødvendighed

21. mar. 2014
Afsluttet

Af Jesper Svejdahl og Simon Thorsen (tidligere ansat)

Musikskolerne I Danmark har de seneste år – forstærket af faldende elevtal – haft et intensivt focus på udviklingen af deres eksiterende kerneaktiviteter og nye typer af undervisningstilbud. Dette projekt har som sit mål haft at se på, hvordan musikskolen (med Faxe Kommunale Musikskole som case) kan arbejde med at afgrænse, formulere og nå konkrete mål for forandringen af sine kerneaktiviteter. Arbejdet har strukket sig over 2 år og er beskrevet i denne rapport.

Projektet er en del af RMC’s indsatsområde ‘Udvikling af tidssvarende læringsmiljøer og undervisningsformer inden for rytmisk musik’ i samarbejde med en række musikundervisningsinstitutioner på Sjælland og Fyn og er udført i samarbejde med Faxe Kommunale Musikskole.

Du kan læse projektrapporten HER